Monday, 2 January 2012

Video Aktiviti Pelajar. Kumpulan 1 Set 7 FEP

Berikut ialah aktiviti khidmat masyarakat yang yang telah dipilih oleh ahli kumpulan Satu (set 7, FEP). bagi memenuhi tugasan pada minggu 11 dan 12. Mereka telah mencurahkan keringat dan idea untuk menjayakan aktiviti yang ringkas dan santai tetapi signifikan untuk kumpulan mereka dan alam persekitaran universiti. 

Untuk menjayakan aktiviti gotong royong di masjid universiti, pelbagai kemahiran personal, inter-personal  dan lain-lain kemahiran insaniah yang dipelajari dalam kursus Pembangunan Diri telah diaplikasikan samada sewaktu perbincangan bersama kumpulan dan institusi masjid, sewaktu menjalankan aktiviti yang dirancang dan ketika menyiapkan laporan bertulis dan video ini.

Video yang mereka hasilkan ini merupakan salah satu teknik ahli kumpulan ini berkomunikasi dalam menyampaikan maklumat dan berkongsi pengalaman mereka sewaktu menjalankan tugasan tersebut. 

Nama-nama ahli kumpulan ini adalah seperti yang dimuatkan di dalam video ini. (sila pilih full screen option untuk video tersebut dengan lebih dekat) Happy watching indeed! 


No comments:

Post a Comment

Pages